De Stichting EvenementenBegeleiding (StEB) biedt organisaties verkeersbegeleiding aan bij evenementen waar hinder of gevaar kan ontstaan voor passanten, bezoekers of deelnemers.


De StEB opereert vanuit de stad Groningen. Haar activiteiten liggen met name in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.


Vrijwel alle medewerkers van de StEB zijn opgeleid tot op het niveau van beroepsverkeersregelaar. Zowel theoretisch als praktisch beschikken zij over de vaardigheden die nodig zijn om hun verantwoordelijke taak uit te voeren. Uiteraard beschikken de medewerkers over de voorgeschreven kleding en maken zij gebruik van portofoons ten behoeve van de onderlinge communicatie.


Voor bewegende activiteiten, met name over grotere afstanden (zoals toertochten, parades met vrachtwagens) beschikt de StEB over een groep goed opgeleide motorrijders; uiteraard als verkeersregelaar maar ook als motard (voor bijvoorbeeld journalisten, jury-leden en leden van een EHBO-team of die van het Rode Kruis). Door hun grote mate van mobiliteit verplaatsen zij zich op een verantwoorde wijze snel naar die situaties waar hun inzet of passagier wenselijk is.


De StEB laat haar maatschappeljke verantwoordelijkheid zien door haar diensten ook als pro deo aan te bieden. Daarnaast schenkt de StEB jaarlijks een aantal donaties aan goede doelen, op voorspraak van de medewerkers.


Enkele activiteiten waarbij de StEB haar diensten aanbiedt:

- Sinterklaasintochten, Groningen en Zuidlaren

- TT van Assen, Assen

- 4 Mijl, Groningen

- Eggrun, Roden (prodeo)

- Rodermarktparade, Roden

- Herderstocht, Balloo

- Plantsoenloop, Groningen

- Wielerronde, Bedum.


Detailinformatie over aanmelding als vrijwilliger, voor informatie over de inzet van verkeersregelaars of het StEB-privacyreglement: klik hier.


De StEB is te volgen op Twitter: @stebverkeer