Hoofddoel

 

De Stichting Evenementen Begeleiding verricht op een verkeersveilige wijze de begeleiding van evenementen met een niet commercieel oogmerk, welke plaatsvinden op de openbare weg.

 

De Stichting Evenementen Begeleiding heeft geen winstoogmerk.

 

De medewerkers en bestuurders van de StEB zijn onbezoldigde vrijwilligers.

 

De onkosten vergoedingen die de StEB vraagt van zijn opdrachtgevers zijn gebaseerd op de (voor)gecalculeerde reële onkosten van dat specifieke evenement, vermeerdert met de organisatiekosten.

 

De StEB streeft naar een medewerkersonkostenvergoeding die gebaseerd is op de reele onkosten die de (gemiddelde)medewerker bij dat specifieke evenement heeft.