Privacy en beveiliging

Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Gegevens kunnen wel worden gebruikt voor opsporing, als via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan.

 

De Wet bescherming persoonsgegevens


Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden gevolgd. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen.

Dit betekent dat persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen.

Op grond van de Wbp dient - voordat persoonsgegevens worden verwerkt - de persoon daarvan op de hoogte te worden gesteld en wordt ook het doel waarvoor de gegevens verzameld worden meegedeeld.

Dus persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk meegedeeld is en als de reden is aangegeven waarvoor de gegevens bewaard worden.


Persoonsgegevens


Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een 'ge√Įdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon'.

Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald.

Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Browser compatibiliteit & beeldscherminstelling

Deze website wordt het best bekeken met browsers van de 4e generatie of hoger en met een Truecolor (16 Bit, 24 Bit of 32 Bit) beeldscherminstelling van 1024x768 pixels.

Eigendom

Alle logo's, foto's en producten zijn handelsmerken van hun oorspronkelijke eigenaar.

Aansprakelijkheid

StEB besteedt grote zorg aan de samenstelling van de door ons aangeboden informatie. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat alle informatie correct is.

StEB kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de informatie die op deze website te vinden is