Het StEB bestuur

Voorzitter Alex Land Mail naar Voorzitter
Secretaris (opleidingen/kleding) Mr. Gerard Prins Mail naar Secretaris
Penningmeester Harm van Zwoll Mail naar Penningmeester
Planner  (planning / Evenementen ) : Derk van Akkeren Mail naar Planning / Evenementen
Bestuurslid (algemeen/archief): Gert-Jan Gunnink  

Ondersteuning binnen het secretariaat

Notulist:  Yme Braaksma
Website beheerder  Roland van der Lee